“Vokelių” mokėtojams – nauji VMI gaudymo tinklai

Valstybinė mokesčių inspekcija

Mažėjant pranešimų apie mokamus atlyginimus “vokeliuose”, VMI išanalizavo visų įmonių rodiklius ir ėmėsi “vokelių” šaltinių

2010 m. rugsėjo 20 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad įtariamai atlyginimus “vokeliuose” mokančios įmonės ir iki šiol “sėkmingai” slėpusios mokesčius netrukus sulauks, o kai kurios jau sulaukė ypatingo VMI dėmesio. Sumažėjus VMI pasitikėjimo telefonu 1882 gaunamų pranešimų skaičiui apie nelegalius atlyginimus, vis sunkiau pavykstant nustatyti patį “vokelių” išmokėjimo faktą, todėl VMI savo dėmesį nukreips į įmonių buhalterinėje apskaitoje neapskaitytas pajamas, kaip galimą “vokelių” šaltinį. Mokesčių administratorius atliko kruopšią visų įmonių rodiklių analizę ir padarė pajamų neapskaitymo bei darbo užmokesčio mokėjimo “vokeliuose” požiūriu rizikingiausių įmonių atranką. Vienos jų gaus prašymus paaiškinti įtarimus keliančius veiklos rodiklius, kitos bus pakviestos atvykti ir kartu išnagrinėti kilusius klausimus, o rizikingiausios neturėtų nustebti sulaukusios patikrinimų.

VMI pasitikėjimu telefonu 1882 telefonu šiais metais iš viso gavo beveik 1500 pranešimų apie mokestinius pažeidimus. Šis rodiklis nesiskiria nuo praėjusių metų, tačiau apie atlyginimus “vokeliuose” pranešta 360 kartų, kai tuo tarpu praėjusiais metais tokių pranešimų buvo per 500. Pirmąjį š.m. pusmetį Mokesčių administratorius nustatė apie 200 mln. litų nesumokėtų mokesčių – panašiai tiek pat, kaip ir per praėjusių metų 6 mėnesius.

“VMI kontrolės rezultatai rodo, kad mokesčių vengimo ir daromų mokesčių įstatymų pažeidimų mastas nemažėja, tačiau pranešimų apie “vokelius” gaunama mažiau. VMI supranta, kad darbuotojai, priešingai nei ekonomikos pakilimo laikotarpiu, šiandien siekdami išlaikyti savo darbo vietą, daugiau toleruoja dalies darbo užmokesčio mokėjimą “vokelyje”, nepaisydami rizikos likti be pašalpos susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui, taip pat norėdami dabar gauti bet kokias pajamas, negalvojant apie pensiją. Todėl apie nelegalius atlyginimus dažniausiai praneša jau darbo netekę gyventojai, kurie gali patekti ne visai išsamią informaciją, o tokiu atveju VMI specialistams sudėtinga darbdavį “pagauti už rankos” mokant “vokelius”, – pasakoja VMI prie FM viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas, pažymėdamas, jog tokia situacija reikalauja atitinkamų pokyčių VMI veikloje, t.y., nukreipti dėmesį į minėtų negatyvių reiškinių prielaidų – disponavimą buhalterinėje apskaitoje neapskaitytomis lėšomis – šalinimą.

VMI, naudodama įvairių savo duomenų bazių bei kitų institucijų teikiamą informaciją (SODROS teikiamą informaciją apie išmokėtus atlyginimus, Statistikos departamento, Registrų centro duomenis ir t.t.), įmonių teikiamas deklaracijas, sudarė rizikingiausių mokesčių mokėtojų sąrašą, suteikė jiems rizikingumo balus ir, atsižvelgiant į tokį vertinimą taiko atitinkamas kontrolės priemones: siunčiami laiškai įmonės vadovams su prašymu pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl veiklos rodiklių, kviečiami pokalbiui į teritorinį VMI skyrių, atliekamos aktyvios kontrolės procedūros – vykdomi tikrinimai.

“Kiekviena įmonė vertinama individualiai: žiūrimas pelningumas, sukuriama pridėtinė vertė, pirkimų – pardavimų santykis ir pan. Be abejo, kaip ir anksčiau, taip ir dabar įmonių mokamų atlyginimų vidurkis lyginamas su tos verslo šakos vidurkiu, įvertinama darbuotojų kvalifikacija, regiono ypatumai ir t. t., tuo pačiu siekiama įžvelgti, ar sunkmečiu nėra prisidengta tik kaip patogia širma”, – keliais žodžiais analitinį procesą apsako A. Klerauskas.

VMI prie FM viršininko pavaduotojas pažymi, kad mokesčių administratoriui kyla pagrįstų abejonių įmonės skaidrumu ir tais atvejais, kai įmonės veikla keletą metų iš eilės yra nuostolinga, ji neva kredituojama savininkų lėšomis, tačiau įmonės savininkai skelbiasi dar ir ketinantys plėtoti tokį “sėkmingą” verslą.

“Kaip pavyzdį galima būtų paminėti viename šalies miestų veikiančią konditerijos gaminius gaminančią bei realizuojančią bendrovę, kurioje dirba daugiau kaip 100 darbuotojų. Įmonė jau 4 metus dirba nuostolingai, deklaruodama nuo 100 iki 200 tūkst. Lt nuostolius. Be to, atkreiptas dėmesys, kad savininkė nemokėjo sau atlyginimo, priešingai, teikė paskolas savo įmonei. Pradėjus įmonės patikrinimą ir sulyginus tik vieno mėnesio išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis su PVM deklaracijoje deklaruotais pardavimais, nustatyta, kad buvo nedeklaruota apie 130 tūkst. litų pardavimų. Be to, įmonė vykdė įvairius nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sandorius, kurių apmokestinimas Mokesčių administratoriui kelia pagrįstų abejonių. Šios įmonės rizikingumą patvirtina ir keletas gautų pranešimų pasitikėjimo telefonu 1882”, – pasakoja VMI atstovas, pažymėdamas, kad tokių įmonių veikla bus kruopščiai tikrinama.

VMI akcentuoja, kad aktyvūs kontrolės veiksmai (operatyvūs patikrinimai, mokestiniai tyrimai ir patikrinimai) bus taikomi tik pačioms rizikingiausioms įmonėms, kurios atrinktos atlikus nuodugnią analizę.

“Mokesčių administratorius, siekdamas kuo mažiau trukdyti sąžiningai veikiantį verslą, tikrai nebetaiko praktikos, kai iš eilės buvo tikrinamos vienos gatvės visos įmonės. Toks kontrolės būdas neefektyvus, ne tik trukdo verslą, tačiau ir reikalauja didelių laiko sąnaudų, žmogiškųjų išteklių”, – teigia VMI prie FM viršininko pavaduotojas, akcentuodamas, jog pasirinktos įmonės nebūtinai gali veikti nesąžiningai, todėl pateikus pagrįstus pasiaiškinimus dėl įtartinų įmonės rodiklių, nebūtinai gali sulaukti tikrintojų.

VMI primena ir kviečia gyventojus, žinančius apie mokamus atlyginimus “vokeliuose” ar daromus kitus mokestinius pažeidimus, pranešti apie tai pasitikėjimo telefonu 1882.

Apie Valstybinę mokesčių inspekciją:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), vykdydama įstatymų jai pavestas funkcijas, yra atsakinga už 23 mokesčių administravimą, iš jų pagrindiniai – pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizo mokestis.

Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemą sudaro biudžetinės įstaigos: centrinis mokesčių administratorius – VMI ir vietos mokesčių administratoriai – apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

VMI teikia paslaugas ir konsultacijas visais mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais, rengia mokesčių įstatymų komentarus, mokesčių deklaracijas ir jų užpildymo taisykles, vykdo mokesčių mokėtojų kontrolę, išieško laiku nesumokėtus mokesčius, grąžina pajamų mokesčio permokas, atlieka kitas įstatymų numatytas funkcijas. VMI veikia elektroninio deklaravimo sistema, leidžianti šalies mokesčių mokėtojams internetu pildyti ir pateikti deklaracijas, taip pat teikiama daug kitų elektroninių paslaugų. Lietuvos gyventojams ir įmonėms trumpuoju telefonu 1882 Mokesčių informacijos centras teikia konsultacijas gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, pelno ir socialinio mokesčių, pajamų ir turto deklaravimo klausimais, teikia informaciją apie mokestinių procedūrų vykdymą ir bendrąją informaciją apie VMI.

Leave a Reply