Verslui diriguoja metronomo tikslumu

Softera Baltic

Viena Lietuvos gamybos įmonė sukaupdavo atsargų už 6 mln. Lt. Įdiegus verslo valdymo sistemą „Microsoft Dynamics NAV“, vos per 2 mėn. atsargų lygis sumažėjo iki 5 mln. Lt, daugiau finansų liko apyvartinėms lėšoms, o pardavimai augo dar sparčiau. Be to, sistema paskai­čiavo, kad įmonė atsargų galėtų turėti vos už 4 mln. Lt. Ir tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kaip tinkamai sustyguota verslo valdymo sistema leidžia efektyviai di­riguoti įmonės veiklai.

Pasak Ado Šliterio, „Micro­soft Dynamics NAV“ sprendimus diegiančios UAB „Softera Baltic“ vyriausiojo konsultanto, vien sumažinus sandėlio likučius ir atlaisvinus kapitalą, atsiperka investicijos, kurias įmonė sky­rė verslo valdymo sistemoms diegti.

Du kartus efektyviau

Sunkmetis verčia sutelkti dė­mesį, kaip gaminti efektyviau. Pirmiausia žvilgsnis krypsta į verslo valdymo sistemas.

„Eurostat“ duomenimis, mūsų šalies gyventojų darbo našumas siekia tik 45,1% senųjų ES narių darbo našumo vidurkio. Paprastai sakant, ką kitose ES šalyse gali pa­daryti vienas žmogus, Lietuvoje daro du su trupučiu.

„Žemas veiklos efektyvu­mas, apyvartinių lėšų trūkumas, smulkėjančios gaminių partijos, spartinami gamybos ir pristatymo terminai, būtinybė mažinti vei­klos sąnaudas ir griežti kokybės reikalavimai skatina įmones keis­tis. Mes žinome, kaip tai padaryti tinkamai“, – sako A.Šliteris.

Žingsnis po žingsnio

Daugelis įmonių neturi fak­tais paremtos, teisingos, realiu laiko gaunamos informacijos apie įmonėje vykstančius procesus. Sunku patikėti, kad apie 50% Lietuvos gamybos įmonių neturi duomenų apie sandėlio likučius realiu laiku. Dažniausiai opera­tyvių duomenų pasigendama dėl to, kad šią informaciją patikima įvesti buhalteriams, tai daroma ne duomenų atsiradimo vietoje ir ne laiku.

„Pirmiausia, būtina turėti tikslią informaciją apie įmonė­je vykstančius procesus, kuri suvedama operatyviai ir atnau­jinama realiuoju laiku. Turint patikimus duomenis galima daryti metodikomis paremtus sprendimus – optimizuoti san­dėlių likučius, planuoti gamybą, pardavimus ir logistiką“, – pata­ria „Softera Baltic“ vyriausiasis konsultantas.

Įvardija priežastis

Ar galite įvertinti savo linijų darbo našumą? Įvardinti prie­žastis, kodėl jos nebuvo tinka­mai išnaudojamos? Informacinė sistema nepadės pašalinti prie­žasčių, bet ji gali padėti įvar­dinti prastovos priežastis, pvz., sugedo gamybos linija, trūksta žaliavų ar darbo jėgos. Anali­zuojant šiuos duomenis galima priimti sprendimus, didinančius investicijų grąžą. Valdymo siste­mą „Microsoft Dynamics NAV“ naudojančios Lietuvos įmonės gali operatyviai gauti, apdoroti ir analizuoti informaciją apie įmo­nės veiklą, sekti visus kritinius parametrus: matyti prarastus pardavimus, vėluojančius ar neį­vykdytus užsakymus, sekti gami­nio išeigą, žaliavų sunaudojimo efektyvumą, daugiau žinoti apie savo klientus. Tokia informacija aprūpinta įmonė gali analizuoti situaciją ir priimti faktais pagrįs­tus racionalius sprendimus, su­kuriančius ilgalaikį konkurencinį pranašumą.

„Softera Baltic“ specialistai pateikia dar vieną pavyzdį, kai maisto pramonės įmonė pasitelkė operatyvesnį ir tikslesnį pagamin­tų produktų sąnaudų apskaitos modulį ir dabar gali suskaičiuoti tikslią gaminio savikainą, jam tenkančias pridėtines/netie­siogines išlaidas. Įgyvendinusi šį projektą įmonė gali tiksliau įvertinti produktų pelningumą ir priimti tinkamus sprendimus, pvz., atsisakyti nepelningų pro­duktų gamybos. Įdiegta verslo valdymo sistema integruota su prekybos ir gamybos planavimo sistemomis, todėl akivaizdžiai pagerėjo gamybos planavimo procesas, o gamybos nuostoliai sumažėjo apie 30%.

One thought on “Verslui diriguoja metronomo tikslumu

  • 2010-09-30 at 11:33 am
    Permalink

    Išsivysčiusioms valstybėms būdingas nuolatinis darbo našumo didinimas. Šaunu, kad yra jaunų , iniciatyvių žmonių Lietuvoje, kurie įdiegia verslo valdymo sistemas. Sėkmės Jums

Leave a Reply