Valstybės garantuojama teisinė pagalba

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba

Kasdien tūkstančius žmonių  sutinkame skubančius į teismus, advokatūras ar prokuratūras, matome pažįstamus strimgalviais lekiančius pas notarus. Ieškome teisinės pagalbos pas pažįstamus. O kas mums gali padėti? Žinoma galime kreiptis į  teisės klinikas prie aukštųjų mokyklų – ne pelno organizacijas, kurios teikia nemokamą teisinę pagalbą gyventojams, galima prenumeruoti ir skaityti žurnalus, laikraščius ar kitą literatūrą norėdami išspręsti vieną ar kitą klausimą susijusį su teise. Ir visi galų gale suprantame teisinio patarimo geriau kreiptis į profesionalus. Valstybė mums turi garantuoti teisinę pagalbą, o ar mes ją pasinaudojame? Ar mes žinome kur kreiptis?

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijos rengimas.

Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys. Pirminę teisinę pagalbą organizuoja ir (ar) teikia savivaldybių institucijos.

Skirtingai nei iki šiol, asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, neprivalo deklaruoti savo pajamų ir turto.

Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomąją instituciją.

Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba Jums nebus teikiama:

1) jeigu jūsų reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;

2) jeigu tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad Jūs tokią konsultaciją galite gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
3) jeigu kreiptasi  ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Įvedus į internetinę paieškos sistemą žodžius teisinė pagalba,  rasite tuos tarnautojus, kurie galės suteikti informaciją ir išspręsti Jums aktualius klausimus.

MRU Viešojo saugumo fakulteto lektorius Kęstutis Darulis

Leave a Reply