Europos Sąjungos paramos priemonės ‚,E-verslas LT” ir „Naujos galimybės“

Elektroninis verslas

Šiuo metu jau yra paskelbti šių priemonių finansavimo sąlygų aprašai.

Elektroninis verslas – kuris apima visųs santykių, susijusių su tarptautinių ir nacionalinių sandorių sudarymu elektroniniu būdu, rūšis: pirkimą, pardavimą, tiekimą, užsakymus, reklamą, vartotojų aptarnavimą, atsiskaitymą, intelektinių produktų kūrimas, rizikos valdymas, personalo atranka ir jo valdymas, konsultavimą, įvairius susitarimus bei dalykinio bendradarbiavimo formas.

Europos paramos priemonė „E-verslas LT“ lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio reikia elektroninio verslo diegimo projektui toje įmonėje įgyvendinti.

Europos paramos priemonė „Naujos galimybės“ lėšomis bus finansuojamos tokios veiklos: įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose (kūrybinių industrijų atveju papildomai ekspozicijose, festivaliuose, madų šou), įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą; gaminių, kuriuos planuojama eksportuoti, sertifikavimas.

„Naujos galimybės“ antrajam kvietimui skirta 50 mln. Lt, „E-verslas LT“ – 15 mln. Lt iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

Paraiškas pagal priemonės „Naujos galimybės“ kvietimą galima teikti iki 2010 m. gruodžio 27 d. 17:00 val., pagal priemonės „E-verslas“ kvietimą iki 2010 m. lapkričio 11 d. 17:00 val.

Paraiškai parengti reikalingus dokumentus galite rasti www.lvpa.lt tinklalapyje skyriuje „Konkursinių projektų rengėjams“.

Leave a Reply