2010-ųjų verslo rezultatai geri, tačiau didelių premijų už juos vadovai nesitiki

vadovų atlyginimai

Tarptautinės konsultacijų bendrovės “Hay Group” Lietuvoje atliktas aukščiausiojo lygio vadovų atlyginimų tyrimas “TopEx” parodė, kad 71 proc. įmonių pernai pasiekė arba viršijo užsibrėžtus tikslus, tačiau tik 38 proc. vadovų tikisi gauti visą arba didesnę buvo numatyta premiją už 2010 metų tikslų pasiekimą.

Pasak “Hay Group” generalinės direktorės Baltijos šalims Nedos Songinaitės, vadovų atsargumas yra pagrįstas praėjusių metų patirtimi. “Išnagrinėję 685 aukščiausiojo lygio vadovų atlyginimus iš 338 Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonių, matome, kad visas atlyginimas, įskaitant premijas ir priedus už pasiektus rezultatus, praėjusiais metais sumenko 8,3%. Šį sumažėjimą lėmė mažesnės premijos už 2009 metų rezultatus”, – sako N. Songinaitė.

Vadovai Lietuvoje uždirbo daugiausiai

2009 metais aukščiausiojo lygio vadovai Lietuvoje uždirbo 11 proc. daugiau nei bendras visų Baltijos šalių vadovų vidurkis. Pasak N. Songinaitės, praėjusiais metais Lietuvos vadovai vis dar uždirbo daugiausiai, tačiau jų atlyginimų pranašumas sumažėjo iki 5,9 procentų. Latvijos vadovų atlyginimo lygis panašus kaip ir 2009 metais, 10,9 proc. mažesnis nei bendras šalių vidurkis, o Estijos situacija pasikeitė – vadovų atlyginimo lygis perkopė bendrą kaimyninių šalių vidurkį ir yra 1,3 proc. didesnis nei pernai. Nepaisant mažėjančių aukščiausiųjų vadovų atlyginimų skirtumų, jiems pavaldžių vadovų atlyginimų skirtumai Baltijos šalyse išlieka akivaizdūs.

“Kiekvienoje šalyje esti skirtingų priežasčių, dėl kurių panašėja aukščiausiųjų vadovų darbo užmokesčio lygis. Be to, Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekonominės perspektyvos prognozuojamos skirtingai, o tai atsiliepia ir darbo rinkoje. Lyginant Baltijos šalis, Lietuva išsiskiria didesne rinka ir platesnėmis karjeros galimybėmis – talentingi vadovai turi daugiau galimybių rinktis darbdavius, todėl įmonėms tenka daugiau investuoti į vadovų atlyginimus norint juos išlaikyti. Estijoje ir Latvijoje vadovų migracijos į kitas įmones galimybės yra siauresnės, o skirtumas tarp Latvijos ir Estijos vadovų atlyginimų yra tiesioginis skirtingo ekonomikos lygio padarinys”, – teigia N. Songinaitė.

Vadovų pajamos nemažės

Nepaisant minėto viso atlyginimo sumažėjimo 2010 metais, nevertėtų teigti, jog vadovų pajamos 2011 metais bus mažesnės. Šiais metais visoje Europoje, įskaitant ir Baltijos šalis, pastebima tendencija – už pasiektus rezultatus žadamos premijos ir maksimalus galimas priedas didėja. Tai vyksta todėl, kad esant dabartinei ekonominei situacijai akcininkai nori išlaikyti talentingus vadovus ir motyvuoti juos siekti geresnių rezultatų.

Užsidirbti premijas bus sunkiau

Pasak N. Songinaitės, rinkoje pastebimos tendencijos, kad vadovams vis sunkiau užsidirbti didesnes premijas. “Keičiantis verslo sąlygoms, kinta ir rodiklių, už kuriuos vadovams yra skiriamos premijos, prioritetai. Šiuo metu svarbiausiu finansiniu rodikliu išlieka pelnas, tačiau šiek tiek mažėja tokių rodiklių kaip apyvarta ar rinkos dalis svarba – vadovai dažniau vertinami už piniginių srautų suvaldymą”, – sako N. Songinaitė.

Tyrimo “TopEx” rezultatai rodo, kad vadovų premijų skaičiavimas ir išmokėjimas grindžiamas ne tik finansinių rodiklių vertinimu. Pastebima tokių rodiklių, kaip efektyvumo ir produktyvumo lygis, vadovavimo kokybės bei darbuotojų įsitraukimo rodiklių svarba. Beveik ketvirtadalis tyrimo metu apklaustų įmonių teigia, kad skirdamos premijas vadovams taip pat atsižvelgia į klientų ir darbuotojų pasitenkinimo rodiklius.

Aukščiausiojo lygio vadovų atlyginimų rinkos tyrimą “TopEx” “Hay Group” atliko 2010 m. spalio – lapkričio mėnesiais. Jame dalyvavo 338 Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonių ir buvo surinkta informacija apie 685 aukščiausiojo lygio vadovų atlyginimo paketus.

Leave a Reply