„Lyderis LT“ rezervinio sąrašo lyderiams – galimybė gauti finansavimą

verslo lyderis

Ūkio ministerija, atsiradus galimybei skirti papildomą 70,9 mln. Lt finansavimą Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonės „Lyderis LT“ rezerviniuose sąrašuose esantiems projektams įgyvendinti, paprašė dalies juose esančių įmonių iki rugsėjo 13 dienos raštu informuoti, ar sutinka įgyvendinti projektus.

Į finansavimą galės pretenduoti pirmosiose rezervinių projektų sąrašų vietose esančios įmonės.

„Džiaugiamės, kad gavome teisę finansuoti daugiau projektų, tačiau suprantame, kad kai kurios rezerviniuose sąrašuose atsidūrusios įmonės galėjo atsisakyti planų įgyvendinti projektus. Todėl labai prašome tokiu atveju apie tai pranešti Ūkio ministerijai“, – sako ūkio viceministras Arnoldas Burkovskis.

Iš viso „Lyderis LT“ priemonei numatytas 420,2 mln. Lt finansavimas. Šiuo metu pagal priemonę „Lyderis LT“ jau įgyvendinama projektų už 368,4 mln. Lt ES paramos lėšų.

Antruoju kvietimu buvo numatyta paskirstyti 171,92 mln. Lt, tačiau esant didžiuliam pareiškėjų susidomėjimui ir poreikiui modernizuoti gamybą šios priemonės projektams įgyvendinti paskirstyta suma padidinta iki 196,5 mln. Lt.

Rezerviniuose sąrašuose esantiems projektams lėšos bus skiriamos išlaikant 30/70 santykį, t. y. ne mažiau kaip 70 proc. priemonei numatytų lėšų bus skirta mažų ir vidutinių įmonių projektams ir ne daugiau kaip 30 proc. priemonės lėšų – didelių įmonių projektams.

Priemone „Lyderis LT“ skiriamos paramos tikslas – skatinti įmones įsigyti naujų gamybos technologinių linijų arba modernizuoti esamas gamybos technologines linijas ir taip sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti, kuriant aukštesnės pridėtinės vertės produktus.

Pagal šią priemonę finansuojamos veiklos, susijusios su naujų gamybos technologinių linijų įsigijimu ir įdiegimu, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimu, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimu.

Maksimali suma, kuri gali būti skirta projektui finansuoti, – 15 mln. Lt.
www.ukmin.lt

Leave a Reply