Elgtis taip, kaip dauguma, yra paprasta – o štai pasielgti kitaip gali toli gražu ne kiekvienas…

Sąmoningas žmogus

Gyventi sąmoningai – vadinasi nesibaidyti atsakomybės už pasekmes, nesidangstyti kitais ir nenurašyti į bendrą sąskaitą. Toks yra suaugusio žmogaus kelias, tokia jo vertė ir tokia kaina. Šis procesas trunka visą gyvenimą ir reikalauja laikas nuo laiko atlikti pažiūrų ir nusistovėjusių įpročių „inventorizaciją“. Sąmoningas žmogus, jei nori išgyventi ir nevirsti „masės vienetu“, privalo išsiugdyti didžiulį jautrumą aplink jį esančiame pasaulyje vykstantiems pokyčiams.

Pagarba – būtina sąlyga, jei nori sukurti darnius santykius. Tai galioja ir santykiams namuose, darbe, visuomenėje…

Turėtume išvengti neprotingos konkurencijos, t.y. savęs aukštinimo, o kitų menkinimo. Džiaukimės vieni kitų laimėjimais ir atliktais darbais plačiąja prasme.

Gyvename didžiuliame triukšme, kai tampa sudėtinga ne tik išgirsti ką nors prasminga ir tikra, bet ir tiesiog įsiklausyti į save. Tai nėra lengva, tačiau kūryba ir mūsų darbai neturi prasmės be savianalizės ir sąsajų su aplinka suvokimo.

Būti negatyviu, pasyviu, nemotyvuotu yra lengviausia, bet mes turime įrodyti sau, kad galime būti kitokie. Sutelkime tik pozityvias mintis, pasistenkime bendrauti pozityviai ir su kitaip mąstančiais žmonėmis, kurkime aplink save jaukią atmosferą, kurioje galime ne tik patys pasisemti teigiamų emocijų, bet ir kitiems suteikti džiaugsmo.

Gamta, aplinka duoda viską, tereikia mokėti pasiimti.., bet imdami mokėkime pasidalinti su kitais, parodykime kaip tai daroma. Tik tuomet jausitės laimingesni, pilnavertiški ir visų mėgstami. Visi tikslai pasiekiami, kokie jie bebūtų: materialiniai ir dvasiniai tik jei pastebi šalia savęs nusivylusius, kenčiančius, alkanus veidus – nenusigręžk… Nebūkime abejingi – pasiūlykime savo pagalbą, sugebėjimus, parodyk nuoširdžius jausmus, negailėk palinkėti laimės net ir priešui. Ką gali žinoti, gal kada nors jis taps netgi Tavo draugu…

Jei jau ką darome, darykime tai iš širdies, su meile ir pasitikėjimu.

Sėkmė lydi tik savęs vertus, o neteisingi sprendimai dažnai tampa teisingomis pamokomis.

Tikiu, kad svarbiuose reikaluose žmonės atsiskleidžia, kokie norėtų būti, o nereikšminguose – kokie yra iš tikrųjų.

Kai galiausiai suvoki, kad gyvenimas tik vienas, kad jis yra be galo gražus, dosnus ir kad mes patys esame jo kalviai, priimi sprendimą ką nors keisti.

Gyvenkime taip, lyg tai būtų paskutinė mūsų diena… Frazė gana banali, bet nepaprastai teisinga. Juk nenorėtume palikti šį gyvenimą su pykčiu ir t.t.

Stenkitės sugerti visas pasaulio spalvas, garsus, vaizdus. Pamirškite vakarykščius pralaimėjimus ir negalvokite apie rytojaus rūpesčius. Svarbiausia diena išaušo šiandien! Nešvaistykite laiko ieškodami tikrojo pasitenkinimo ir ramybės išoriniame pasaulyje. Visi didžiausi lobiai – Jūsų širdyse. Laimingas ne tas, kuris ima, o kuris duoda. Dalinkitės. Šypsokitės. Padėkite. Apkabinkite. Laimė – balzamas, kurio negali duoti kitiems, neįsipylęs ir lašelio sau…

Būkit LAIMINGI!

Raimonda Juozapavičienė

Leave a Reply