Tyrimas: įmonių vadovai Šiaurės Europoje demokratiškesni nei jų kolegos Pietuose

leadership

Tradiciniai Europos šalims taikomi kultūriniai stereotipai negalioja darbo santykiuose – rodo lyderystės ir organizacijų klimato tyrimas, kurį vadybos konsultacijų bendrovė “Hay Group” atliko Europos įmonėse. Tyrimo duomenys atskleidžia, jog Šiaurės Europos darbovietėse vyrauja pozityvesnis klimatas ir demokratinis vadovavimo stilius, o Viduržemio jūros regiono vadovai, bendraudami su pavaldiniais dažniau būna tiesmuki ir autoritariški.

“Tyrimas, kurio metu buvo vertinami 14,4 tūkst. vadovų lyderystės stiliai ir jų poveikis organizacijos klimatui, paneigia įsitikinimus, kad Viduržemio jūros regiono įmonėse vyrauja nerūpestinga aplinka, o Šiaurės Europoje – “šaltas” santūrumas ir individualizmas. Nors Šiaurės Europa priklauso vėsesnio klimato zonai, joje veikiančios bendrovės sugeba sukurti gerokai “šiltesnę” darbo atmosferą nei jų kolegos Pietuose”, – sako “Hay Group” generalinė direktorė Baltijos šalims Neda Songinaitė.

Pasak N. Songinaitės, organizacijų finansinės sėkmės skirtumai apie 30 proc. priklauso nuo jų sukurtos organizacinio klimato kokybės, o jį apie 70 proc. nulemia vadovų gebėjimas taikyti labiausiai konkrečioms situacijoms tinkantį vadovavimo arba lyderystės stilių. Efektyvūs vadovai yra tie, kurie sugeba taikyti kuo įvairesnius stilius, o ne būti, pavyzdžiui, vien tik demokratiškais. Kiekvienoje šalyje dėl susiklosčiusių vadovavimo kultūros tradicijų, tam tikra vadovų elgsena pasireiškia dažniau nei kita. “Hay Group” tyrimas parodė, kad Pietų Europos šalyse labiau simpatizuojama autoritetui, o Šiaurės Europos kompanijos išpuoselėjo demokratiniais lyderystės principais grįstą darbo aplinką.

“Norint, kad organizacija veiktų efektyviai, labai svarbu, kad atskiri vadovai sugebėtų sukurti tokią darbo aplinką savo komandoje, kurioje darbuotojams būtų aiškūs pagrindiniai organizacijos veiklos aspektai, jie būtų motyvuoti ir dirbtų produktyviai, nes nuo šių kriterijų labiausiai priklauso organizacijos sėkmingas darbas”, – sako N. Songinaitė.

Atlikę šį tyrimą ir apklausę apie 70 tūkst. Europos įmonių darbuotojų, vertinusių virš 14 tūkst. vadovų, “Hay Group” sukūrė interaktyvų Europos darboviečių klimato žemėlapį.

Labiausiai motyvuojantys vadovai – Rusijoje ir Ukrainoje

Remiantis tyrimu, “atšiauriausiu” klimatu pasižymi Italija, kurioje daugiau nei du trečdaliai (68 proc.) organizacijų vadovai kuria demotyvuojantį ar geriausiu atveju neutralų klimatą. Prancūzijos ir Ispanijos organizacijos šiek tiek atsilieka nuo italų – 64 proc. vadovų šiose šalyse nepavyksta sukurti teigiamos darbo aplinkos.

Šiauriau esančiose šalyse organizacijų klimatas yra šiltesnis. Kurdamos šiltą darbo aplinką, Rusija ir Ukraina pirmauja Europoje – daugiau nei pusė jose apklaustų vadovų (55 proc.) skatina įkvepiantį arba aukštų rezultatų darbo klimatą. Šias šalis vejasi Skandinavijos verslo organizacijų vadovai (52 proc.). Panašūs rezultatai užfiksuoti Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje – jose 49 proc. vadovų kuria įkvepiantį, aukštų rezultatų klimatą.

Griežčiausi vadovai – Turkijoje, Graikijoje ir Izraelyje

Dauguma Viduržemio jūros regiono įmonių vadovų taiko daugiau autoritetu grįstą ar autokratišką lyderystės stilių, kuris pasižymi neatidėliotino paklusimo reikalavimu.

Trys ketvirčiai (75 proc.) vadovų Pietryčių Europoje – Turkijoje, Graikijoje ir Izraelyje – taiko autokratišką lyderystės stilių, kaip ir dauguma italų (72 proc.), portugalų (69 proc.) bei ispanų (68 proc.) vadovų. Žymi dalis (61 proc.) prancūzų verslo lyderių taip pat taiko autokratišką lyderystės stilių.

Priešingus rezultatus atskleidžia apklausti Šiaurės Europos įmonių darbuotojai, kurie teigia esantys skatinami dirbti grupėse ir kurti naujas idėjas. Šiuo aspektu pirmauja Beneliukso šalys – beveik du trečdaliai (61 proc.) vadovų taiko demokratinį lyderystės stilių. Šiuo požiūriu vadovaujasi 55 proc. skandinavų ir 50 proc. vokiečių, šveicarų ir austrų vadovų.

Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje darbo sąlygos yra palankesnės nei šalių meteorologinės sąlygos – daugiau nei pusė (53 proc.) vadovų naudojasi taip vadinamu draugiškuoju ryšių lyderystės stiliumi, kuriuo yra skatinamas harmonijos jausmas ir darbuotojų įsitraukimas.

“Skirtingi lyderystės stiliai lemia iki 70 proc. darbo aplinkos pokyčių. Nors vadovams dažnai būna sudėtinga suprasti organizacinį klimatą taip, kaip jį supranta darbuotojai, tačiau vadovams būtina pripažinti savo indėlį skatinant pozityvią darbo aplinką. Tai suteiktų naudos visai organizacijai, nes kuo pozityvesnis klimatas, tuo geresni verslo rezultatai”, – teigia Neda Songinaitė.

6 pagrindiniai lyderystės stiliai pagal “Hay Group”

Po ilgamečių studijų “Hay Group” išskyrė šešis pagrindinius vadovų taikomus lyderystės stilius. Tyrimų duomenys rodo, kad kuo daugiau skirtingų lyderystės stilių vadovai taiko, tuo sėkmingiau jiems pavyksta sukurti aukštų rezultatų klimatą.

1. Autoritarinis – pabrėžia būtinumą neatidėliotinąai paklusti vadovo nurodymams.

2. Vizionieriškas – pabrėžia ilgalaikės vizijos ir veiksmų krypties įprasminimą.

3. Draugiškas – akcentuoja harmonijos ir gerų tarpusavio santykių kūrimo svarbą.

4. Demokratinis – skatina susitarimą grupėje ir bendrą naujų idėjų kūrimą.

5. Skatinantis pirmavimą – pabrėžia būtinumą atlikti darbą pagal aukščiausius standartus.

6. Ugdantis – pabrėžia darbuotojų profesinį tobulėjimą.

Organizacijos klimato tipai

1. Aukštų rezultatų klimatas leidžia optimaliai panaudoti kiekvieno galimybes. Darbuotojai yra gerai motyvuoti, savarankiškai deda pastangas ir yra įsitraukę į organizacijos veiklą.

2. Įkvepiantis klimatas skatina darbuotojus savarankiškai stengtis ir įsipareigoti organizacijai.

3. Neutraliame klimate dirbantys žmonės nėra linkę savarankiškai stengtis ar įsipareigoti organizacijai.

4. Demotyvuojantis klimatas lemia dažną darbuotojų kaitą ir pravaikštas, riboja ir neskatina darbuotojų stengtis savo noru. Tokiose organizacijose darbuotojai užduotis atlieka prasčiau.

Apie tyrimą

“Hay Group” lyderystės stiliaus ir organizacinio klimato tyrime dalyvavo 71,9 tūkst. didžiųjų Europos įmonių darbuotojų, kurie vertino 14,4 tūkst. vadovų. “Hay Group” analizavo, kaip skiriasi tyrimo dalyvių požiūris į idealų darbo klimatą ir to, kuriame jie dirba.

Leave a Reply