James C. Humes: Geriausių oratorių sėkmės paslaptys.

Geriausių oratorių sėkmės paslaptys

Vadovavimas – tai mokėjimas įtikinti, o norint įtikinti reikia mokėti kalbėti.

James C. Humes savo knygoje „Čerčilio iškalba, Linkolno tvirtybė: geriausių oratorių sėkmės paslaptys“ aprašo dvidešimt vieną geros kalbos paslaptį.

1. Pauzės galia.

„Prieš pradėdamas kalbėti, darau pauzę“ – William Shakespeare

Nesvarbu ką darytumėte – pristatinėtumėt naują klubo prezidentą, kalbėtoją, atliktumėte trumpus pranešimus kokios nors ceremonijos metu ar kalbėtumėte prekybos rūmų auditorijai, prieš pradėdami kalbėti patylėkite. Pauzė prikausto auditorijos dėmesį, didina klausytojų lūkesčius ir sustiprina kalbos žodžių įtaigumą.

Kai atsakinėjate į klausimus, į ilgą pauzę žiūrėkite kaip į saugos diržą, kurį užsisegate prieš pradėdami važiuoti, kaip į apsaugos priemonė nuo galimų apsirikimų. Prieš atsakydami pažvelkite klausiančiajam tiesiai į akis ir kelias akimirkas žiūrėkite į jį. Pauzės metu įsigilinkite į klausimą ir ieškokite tinkamiausių žodžių savo mintims perteikti. Skubus atsakymas sudaro įspūdį, kad gerai neišklausėte sakinio.

2. Įžanginės frazės galia.

„Palankiai žiūrėkite į drąsią pradžią“ – Vergilijus

Mokantys įtikinti žmones savo kalbas pradeda ryžtingais teiginiais, o ne nereikšmingais įsiteikimo ar pagyrimo žodžiais.

Kai atsisėsite rašyti matmenų būsimai savo kalbai ar gaminio pristatymui, negailėkite laiko pirmajam sakiniui suformuluoti. Sugalvokite jį, nušlifuokite, išmokite.

Suplanuokite įspūdingą pradinę frazę. Paskui padarykite įspūdingą pauzę ir pritrenkite savo klausytojus, laukiančius nuobodžios įžangos, sąmojinga fraze. Įspūdinga frazė patrauks dėmesį ir pažadins auditoriją iš apatijos. Pradėkite savo kalbą „trinktelėjimu“.

3. Išvaizdos galia

„Kokie tavo drabužiai, toks ir tu“ – William Shakespeare

Santūrumas yra įspūdingos išvaizdos paslaptis. Kadangi labai sunku, o gal net neįmanoma įveikti blogą pirmą įspūdį, tai geriau vengt, kad jis būtų neigiamas.

Nepamirškite, kad mažiau yra daugiau, kad mažiau yra geriau. Paprastesnė šukuosena gali sudaryti įspūdį, kad ją pasidarėte pati. Raudoni batelių kulniukai gali nukreipti jūsų klausytojų dėmesį į juos, o ne į jus. Stenkitės atkreipti klausytojų dėmesį tuo, ką sakote, o ne tuo, kaip atrodote. Tegu drabužiai rodo jūsų profesionalumą.

4. Esmės galia

„Kalbėk paprastai ir dalykiškai“ – William Shakespeare

Eisenhoveris sykį pasakęs taip: „prieš pradėdami rašyti visą kalbos tekstą tai, kas svarbiausia turite sugebėti išdėstyti taip trumpai, kad tai tilptų ant degtukų dėžutės“.

Prieš pradėdami kalbėti užduokite sau tokį klausimą: koks yra mano tikslas per šį susitikimą su potencialiu investuotoju? Koks mano paskatinančios kalbos pardavėjams tikslas? Koks kalbos, sakomos prekybos rūmuose, tikslas? Tegu jūsų pats didžiausias prioritetas būna „svarbiausias tikslas“. Paskui apgalvokite, suformuluokite ir užrašykite sau tą svarbiausią tikslą.

5. Lakoniškumo galia

„Trumpa kalba, jei tik ji gera, yra dvigubai gera“ – Cervantes

Daug kam atrodo, kad jei programoje jo pasisakymui numatyta dvidešimt minučių, tai būtinai reikia išnaudoti tą laiką iki paskutinės minutės ar net viršyti limitą. Jei klausytojai laukia, kad jūs kalbėsite penkiolika minučių, o jums pakanka penkių, tai jūs šitaip parodote ypatingus mokėjimo lyderiauti sugebėjimus. Jūs išsiskiriate iš kitų sugebėjimu tvardytis, turėti įžvalgumo ir ryžto.

Vietoje ilgos kalbos geriau pasakykite vienos minutės anekdotą, perduodantį jūsų pagrindinę mintį. Išnaudokite lakoniškumo galią ir būkite panašus į lyderį.

6. Citatų galia

„Kurie niekada necituoja, ir jų niekas necituoja“ – Benjamin Disraeli

Pati pirmoji citavimo taisyklė: necituokite jokio autoriaus, kurio nepažįstate ar kurį cituodami jaučiatės nepatogiai. Antroji: citatos autorius turi būti žinomas klausytojams, o pati citata trumpa ir stipri savo esme.

Nepamirškite apie nelauktų dalykų efektyvumą. O kas gali būti labiau nelaukta už politinio priešininko citavimą savo idėjoms paremti. Savo žodžiams sustiprinti atsineškite laikraštį, laišką ar paprastą 8×12 cm kortelę su citata ir ją perskaitykite.

Pradėkite kaupti citatų arsenalą. Būkite išrankus. Rinkitės tik garsių žmonių citatas, tų, kurių pastabos aiškios, trumpos, įsimintinos arba kurių žodžiai kaip aidas atkartoja jūsų pačių mintis. Išsirinkite ir pateikite kokią nors garsią įspūdingą citatą – ji sustiprins įspūdį to, ką norite pasakyti.

7. Statistikos galia

„Statistika turi kažką sakyti“ – Margaret Thatcher

Jei cituojate skaičius, norėdami kažką įrodyti, pirmiausia paklauskite savęs, ko norite: kad jumis patikėtų jūsų kalbos metu, ar kad jūsų klausytojai prisimintų tai, ką pasakėte, bent savaitę?

Kad kuo labiau patikėtų jumis, statistinius duomenis skaitykite iš 8×12 cm dydžio kortelės ir pateikite juos tiksliai ir atvirai. Jei norite, kad klausytojai atsimintų tai, ką pasakėte, skaičius suapvalinkite.

Atminkite, kad skaičių perteklius atbukina auditoriją.

„Supaprastinkite“ skaičius. Lengvai įsimename tokius pasakymus, kaip trys iš keturių, keturi iš penkių ar septyni iš dešimties. Nesakykite 59,4%. Geriau sakykite: trys iš  penkių ar trys penktadaliai.

James C. Humes „Čerčilio iškalba, Linkolno tvirtybė“ – knyga privalanti būti kiekvieno lyderio bibliotekoje. Joje rasite daug daugiau sėkmingų oratorių paslapčių, pavyzdžių, patarimų, padėsiančių jums lengviau motyvuoti savo darbuotojus, pristatyti naujus produktus, įtikinti potencialius investuotojus ir kitose kasdieninėse gyvenimo situacijose.

Bus daugiau….

Leave a Reply