Galimybės gausinti žinias apie lyderystę ir mokytis Londono mokymosi lyderystės centro internetinėje svetainėje

Anglija

Londono universiteto Švietimo institute veikiantis Londono mokymosi lyderystės centras (angl. London Centre for Leadership in Learning) garsėja lyderystės tyrimų ir plėtros kokybe, nuodugnumu ir mastu. Jo darbo rezultatai skatina naujų žinių apie lyderystę plitimą bei jų taikymą lyderystės vardan šalyje ir visame pasaulyje.

Centro veikla remia švietimo ir viešojo sektorių lyderystę, kuri suteikia atskiriems žmonėms ir bendruomenėms gyvenime daugiau ir geresnių galimybių. Tokia lyderystė tampa dar svarbesnė kintančiomis politinėmis, socialinėmis ir technologinėmis sąlygomis pasaulyje, sprendžiančiame globalines problemas.

Londono mokymosi lyderystės centre sudaromos galimybės dirbti mokslinį tiriamąjį darbą, mokytis, įgyti ir tobulinti kvalifikaciją, konsultuotis lyderystės ir mokymosi klausimais, o pažangiausi švietimo praktikai ir politikai čia bendradarbiauja kaip partneriai, siekdami naujų žinių apie lyderystę ir mokymąsi.

Siūloma ugdyti ir tobulinti lyderystės gebėjimus. Tam skirtos parengtos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programos, konsultacijos, projektai ir renginiai, kuriamos partnerystės.

Švietimo lyderystės plėtrai padeda jungimasis į tinklus, narystė švietimo bendruomenėje, organizuojami įvairūs renginiai, forumai, leidiniai, leidžiamas naujienlaiškis.

Londono mokymosi lyderystės centro internetinėje svetainėje, kurios adresas –http://www.lcll.org.uk/, ši informacija nuolatos atnaujinama ir papildoma naujais pranešimais, pasiūlymais, dokumentais, aprašymais, atsiliepimais, vaizdo ir garso medžiaga iš renginių.

Lyderių laikas

Leave a Reply