ICC Lietuva bendradarbiaus su Lietuvos – Izraelio prekybos rūmais

Lietuvos – Izraelio prekybos rūmai

Lietuvos verslo konfederacija | ICC Lietuva („konfederacija“) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos – Izraelio prekybos rūmais („LICC“). Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo konfederacijos prezidiumo nariai ir prezidentas Valdas Sutkus bei LICC prezidentas prof. Vladas Bumelis, Izraelio įmonių grupei priklausančios UAB „Sicor Biotech“ generalinis direktorius.

Organizacijos įsipareigojo vienyti pastangas Lietuvos–Izraelio dvišalių ekonominių santykių plėtotės skatinimui ir stiprinimui bei kitų partneriams aktualių sričių ir temų vystymui ir organizavimui. Organizacijos imsis iniciatyvos skatinti Lietuvos ir Izraelio pažangaus verslo ir mokslo bendradarbiavimą, gerinti dvišalių ekonominių kontaktų informacinę ir teisinę aplinką, padėti vystyti investicinius ir eksporto skatinimo projektus.

“Aktyviai bendradarbiaudama su Lietuvos užsienio reikalų ministerija, ūkio ministerija bei jai pavaldžiomis agentūromis, Lietuvos verslo konfederacijos | ICC Lietuva dirba, siekiant efektyviai atstovauti Lietuvos ekonominius interesus užsienyje.Turėdami omenyje, kad Izraelis – globalus pažangiausių technologijų, geoterminės energijos, programinės įrangos, tiksliųjų mokslų bei komunikacijų lyderis, siekiame skatinti Lietuvos įmonių ekonominį bendradarbiavimą su šios šalies verslu. Lietuvos ekonomikos orientacija į aukštos pridėtinės vertės paslaugų verslą, turėtų stiprinti prielaidas dvišaliam bendradarbiavimui glinti, “ – sakė konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus.

„Izraelio ekonomika, sukurianti 15 proc. valstybės BVP iš šiuolaikinių technologijų verslo, kurios sudaro 40 proc. Izraelio eksporto, yra viena moderniausių ir dinamiškiausiai besivystančių pasaulyje. Tai puikus pavyzdys ir svarbus ateities ekonominis partneris Lietuvai, kurios pagrindinis turtas taip pat yra žmogiškasis kapitalas, o ne naudingosios iškasenos, “ – sakė prof. V.Bumelis, LICC prezidentas.

„Norint turtingai gyvent, Lietuvai reiktų skubiai surasti stambų naftos telkinį arba izraelizuoti jos ekonomiką, švietimą, mediciną. Geriausias izraelizavimo būdas– bendradarbiauti su Izraeliu ir mokytis ,“ – sakė LICC vykdantysis direktorius Vytis Mackevičius.

Leave a Reply