Jauniems Lietuvos verslininkams – leidinys “Įmonės augimo vadovas”

Imones augimo vadovas

Lietuvoje pasirodė leidinys, skirtas pradedantiems verslininkams arba atnaujinantiems savo verslą – “Įmonės augimo vadovas: nuo produkto idėjos iki investicijų grąžos”. Knyga parengta remiantis Teksaso (JAV) technologijų vystymo centro vykdomojo direktoriaus, Verslo ugdymo akademijos direktoriaus ir Misisipės technologijų aljanso prezidento bei vykdomojo direktoriaus Randallo Goldsmitho verslo vystymo metodika. Leidinys išleistas VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko (ŠMTP) iniciatyva, bendradarbiaujant su asociacija “Žinių ekonomikos forumas” ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga. “Įmonės augimo vadovą” galima nemokamai gauti ŠMTP renginių metu arba skaityti interneto svetainėje www.smtp.lt, rubrikoje “Biblioteka”.

“Ėmėmės iniciatyvos išleisti šį leidinį, kad susikoncentravusias vien į savo dabartinę veiklą įmones paskatintume žvelgti ir į ilgalaikes verslo perspektyvas bei rezultatus, – sako ŠMTP direktorius Gediminas Pauliukevičius. –Leidinio tikslas yra padėti įmonės vadovui nustatyti, kokius verslo įgyvendinimo proceso etapus jis jau nuėjęs ir kokie jo dar laukia”. G. Pauliukevičiaus teigimu, kad vadovas netaptų sausa teorija, į R. Goldsmitho metodiką pažiūrėta inovatyviai ir praktiškai – modelis specialiai pritaikytas Lietuvos verslininkams: “Tuo tikslu buvo atlikta apklausa – įvertinta, kokios realios naudos gavo visus R. Goldsmitho rekomenduojamus etapus bei žingsnius įgyvendinusios mūsų šalies įmonės”.

Leidinyje “Įmonės augimo vadovas: nuo produkto idėjos iki investicijų grąžos” pateikti šeši verslo vystymo etapai: verslo idėjos patikrinimo, technologinių, rinkos ir finansinių galimybių įvertinimo, produkto sukūrimo, įvedimo į rinką, plėtros ir brandos. Šie etapai suskirstyti į 18-ka smulkesnių viso proceso žingsnių. Kiekvieno žingsnio reikalingumą ir vertę pagrindžia bei įrodo konkrečių mūsų šalies įmonių vadovų patirtis.

Pasak G. Pauliukevičiaus, leidinys yra naudingas visoms su verslu susijusioms grupėms: entrepreneriams (verslininkams, organizuojantiems inovatyvų ir padidintos rizikos verslą), investuotojams, veikiančioms įmonėms ar paslaugų teikėjams. Naudodamos R. Goldsmitho metodiką įmonės gali lengvai įvertinti, kuriame proceso etape yra šiuo metu, investuotojai – patikrinti, kada jų investicijos atsipirks, paslaugų teikėjai – nustatyti, kada rinkoje atsiras poreikis jų paslaugoms.

R. Goldsmitho siūlomas modelis taip pat padeda sukurti komercinimo eigos matavimo kriterijus, nustatyti informacijos ir technologinės pagalbos poreikius, projektuoti produkto kūrimo sąnaudas, prognozuoti finansavimo reikalavimus. R. Goldsmitho metodika yra naudojama daugelyje verslo inkubatorių įvairiose pasaulio šalyse: JAV, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje, Pietų Afrikos Respublikoje ir kt. 2010 m. JAV Nacionalinė verslo inkubatorių asociacija pripažino šią metodiką viena iš sektinų gerųjų praktikų.

Leave a Reply