Daugiau kaip 3 milijonai litų skirta inovatyvioms idėjoms

verslo inovacijos

Daugiau kaip 3 milijonai litų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių lėšų ūkio ministro Dainiaus Kreivio įsakymais skirta inovatyvioms idėjoms ir produktams sukurti bei įgyvendinti. Paramą pagal priemones „Idėja LT“ ir „Intelektas LT“ gavusios įmonės žada sukurti naujų produktų, kurie aprėps sritis nuo vaikų ugdymo iki efektyviai organizuoto įmonių darbo.

„Naudodamosi parama pagal šias priemones Lietuvos įmonės turi puikią galimybę vykdyti mokslinių tyrimų projektus, kurti visuomenei reikalingus inovatyvius produktus ir paslaugas pačiose įvairiausiose srityse ir taip plėsti savo veiklą bei didinti konkurencingumą“, – sako ūkio viceministras Mindaugas Petrauskas.

Pagal priemonę „Intelektas LT“ 5 projektams įgyvendinti paskirstyta daugiau kaip 2 mln. Lt. Šios priemonės lėšomis finansuojami moksliniai pramoniniai arba taikomieji tyrimai ir technologinė plėtra.

Beveik 802 tūkst. Lt skirta bendrovei „Algoritmų sistemos“, kuriančiai specializuoto sprendinio „eMentorių“, kuris ateityje teiks individualias pedagogines e. konsultacijas. Projektu siekiama sukurti tėvams ir pedagogams skirtą internetinę elektroninių konsultacijų teikimo sistemą, kuri operatyviai pateiktų su ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymu ir priežiūra susijusias žinias.

581,8 tūkst. Lt gavusi įmonė „Informacinė raida“ ketina sukurti Rytų Europos ir Azijos šalių rinkose veikiančioms įmonėms pritaikytą draudimo verslo informacinę sistemą. Ji padės draudimo bendrovėms efektyviai valdyti verslo procesus ir duomenis.

Paramą pagal priemonę „Intelektas LT“ taip pat gavo įmonės „Edukacinės sistemos“, „Terra IT“ ir „Sistemų integracijos sprendimai“.

Finansavimą pagal priemonę „Idėja LT“ gavo 14 įmonių, kurioms paskirstyta daugiau kaip 1 mln. Lt. Šios priemonės lėšomis finansuojamoms įmonėms suteikiama galimybė tinkamai pasirengti įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos projektus, sumažinti nesėkmės riziką.

Beveik 89 tūkst. Lt paramos pagal šią priemonę gavo įmonė „Baltijos informacinės sistemos“, kuri planuoja atlikti mokslinius tyrimus, kuriant universalią radio dažnio principu pagrįstą technologinių saugyklų valdymo sistemą. 71,2 tūkst. Lt gavusi įmonė „Platensis“ pateikė projektą išanalizuoti galimybes sukurti Lietuvos sąlygoms pritaikytą specifinių dumblių auginimo technologiją, kuri leistų juos panaudoti maisto ir pašarų priedų gamybos tikslais.

Paramą pagal priemonę „Idėja LT“ taip pat gavo įmonės „SDG“, „Data House“, „Elinta VS“, „Kingalis“, Vlado Bložės personalinė įmonė, „Softneta“, „CNC servisas“, „Vermikompostas“, „Daily Group“, „Nerimas“, „Vildoma“, „Edgama“.

Leave a Reply