Naujoji mokslo karta: naujos formos Europos mokslinių tyrimų erdvėje?

Eurodoc

LJMS organizuoja Eurodoc tarptautinę konferenciją Vilniuje. Praėjusiais metais buvo švenčiamas Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) 10 metų jubiliejus. 2010 m. pavasarį Vienoje vykusioje konferencijoje Eurodoc organizacijos atstovai diskutavo apie pasiekimus aukštojo mokslo politikos srityje. Konferencijoje dauguma dalyvių pabrėžė, kad doktorantai yra svarbi grandis tarp Europos aukštojo mokslo erdvės ir EMTE.

Eurodoc konferencijoje Vilniuje Balandžio 1‑2 d. vyks konferencijos plenarinės sesijos bei darbo grupių posėdžiai, kurių pagrindinė tema – naujosios mokslininkų kartos realijos bei jų požiūrių įtaka mokslo ateičiai. Mes gyvename sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, tačiau negalime atsisakyti tradicijų. Kaip jaunieji mokslininkai derina tradicijas ir naujas idėjas? Su kokiomis kliūtimis susiduria, norėdami įnešti daugiau inovacijų į mokslą? Ar keičiasi požiūris į mokslą? Koks yra mokslo ir verslo ryšys? Ar įmanomas verslo ir mokslo bendradarbiavimas, ir ko viena sistema gali pasimokyti iš kitos? Jaunieji tyrėjai ir doktorantai bei aukštojo mokslo politikos ir verslo atstovai šiuos ir kitus klausimus nagrinės iš skirtingų mokslinių tyrimų sričių perspektyvos.

Konferencijos metu savo veiklą prisistatys įvairios mokslo ir verslo organizacijos ir institucijos. Jaunieji mokslininkai turės galimybę pabendrauti su jų atstovais.

Balandžio 2–3 dienomis po konferencijos vyks metinis Eurodoc susirinkimas, kurio metu bus aptariama šios organizacijos veikla, renkamas naujas prezidentas, taryba ir kt.

2011 metų Eurodoc konferencijos organizatoriai yra Eurodoc ir jos narė – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS). Eurodoc, šiuo metu vienijanti 34 šalis nares, atstovauja Europos doktorantus ir jaunuosius tyrėjus. LJMS vienija virš 200 Lietuvos jaunųjų tyrėjų ir skatina Lietuvos mokslininkus siekti aukščiausių mokslo rezultatų.

Registruotis į konferenciją galima adresu: http://eurodoc2011.ljms.lt/articles/20/registration. Dalyvio registracijos mokesčio nėra.

Daugiau informacijos apie konferenciją rasite internetinėje svetainėje http://eurodoc2011.ljms.lt/

Leave a Reply